infoguadalhorce.es

Thông tư 31/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 263/2016/TT-BTC lệ

79627

Thông tư 38/2019/TT-BTC. Thông tư 38/2019/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2020-2022; kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giai đoạn 2021-2025 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban.Thông tư số 26/2019/TT-BTC. Thông tư 26/2019/TT-BTC hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành.Thông tư 58/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 158/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh. 12/07/2021. Chưa áp dụng. Hiệu lực liên quan.Thông tư 31/2019/TT-BTC hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành.Thông tư 68/2019/TT-BTC đã chính thức có hiệu lực. Tuy nhiên, do các doanh nghiệp và cơ quan nhà nước cần có thời gian để chuẩn bị cơ sở vật chất, kỹ thuật theo quy định tại Thông tư 68/2019/TT-BTC và Nghị định 119/2018/TT-BTC, nên từ nay đến ngày 31/10/2020, các doanh nghiệp vẫn triển khai sử dụng hóa đơn điện.Hiệu lực văn bản. Thông tư 13/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết. 15/03/2019. Hết Hiệu lực.THÔNG TƯ 31/2019/TT-BLĐTBXH. Ngày 30/12/2019, Bộ LĐTB&XH ban hành Thông tư 31/2019/TT-BLĐTBXH quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung và hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp. - Có tuổi đời đủ 55 tuổi trở lên đối.Thông tư. Tệp đính kèm: 210-BTC.signed thông tư 31 2019 tt btc.pdf (359668 Byte) Văn bản khác. V/v chủ trương triển khai các dự án trọng điểm kết nối hạ tầng giao thông tỉnh Bình Phước (12/07/2021) Về việc triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2021 (10/07/2021) Về rà soát, kiến nghị sửa đổi. Thông tư 31 2019 tt btc.

Thông tư 57/2021/TT-BTC lộ trình sắp xếp lại thị trường giao

  1. Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn 51/2010/NĐ-CP 04/2014/NĐ-CP
  2. Thông tư 38/2019/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách
  3. Thông tư 176/2016/TT-BTC ngày 31 tháng 10 năm 2016 - KẾ TOÁN
  4. Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng
  5. Thông tư 19/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 77/2017/TT-BTC chế
  6. 2013 btc — discover the easiest way to trade bitcoin, etherum
  7. Thông tư 87/2019/TT-BTC hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính
  8. Thông tư 58/2021/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 158/2020/NĐ-CP về
  9. Thông tư 19/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 77/2017/TT-BTC chế
  10. Thông tư 58/2020/TT-BTC chính thức có hiệu lực từ 27/07/2020

Thông tư 58/2020/TT-BTC chính thức có hiệu lực từ 27/07/2020

Nội dung này được đề cập tại Thông tư 58/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xử lý vụ việc cạnh tranh. Theo đó, mức phí xử lý vụ việc cạnh tranh được quy định cụ thể như sau: Mức phí áp dụng kể.Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 31/2019/TT-BTC hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế ngày 05/6/2019.Thông tư 31/2019/TT-BTC hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành.Thông tư 68 hướng dẫn về hóa đơn điện tử cho nghị định 119/2018-NĐ/CP. Ngày 30/09/2019, Bộ Tài Chính đã chính thức ban hành Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn về hóa đơn điện tử là văn bản hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2018/NĐ-CP về HDDT và sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 14/11/2019.Sửa đổi, bổ sung khoản 11 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính) như sau: “11. Thiết bị, dụng cụ y tế gồm máy móc và dụng cụ y tế: các loại máy soi.Ngày 30/08/2019,Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 60/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 39/2015/TT-BTC trị giá hải quan hàng hóa xuất khẩu Thuộc lĩnh vực Xuất nhập khẩu và sẽ có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2019Thông tư số 06/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nướcThông tư 63-2019-TT-BTC. Tải xuống. THÔNG TƯ. Hướng dẫn về chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí bảo đảm hàng hải và cơ chế tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải. Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;Dừng bán xổ số tự chọn số điện toán trước khi quay số mở thưởng 15 phút. Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 36/2019/TT-BTC về việc hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán ngày 17/6/2019, có hiệu lực từ ngày 01/8/2019. Thông tư 31 2019 tt btc.

Hệ thống văn bản pháp quy Chính phủ

Thông tư 18/2019/TT-BTC. Thông tư 18/2019/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 134/2014/TT-BTC hướng dẫn thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban.Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 31/2019/TT-BTC hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế ngày 05/6/2019.Sửa đổi, bổ sung khoản 11 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính) như sau: “11. Thiết bị, dụng cụ y tế gồm máy móc và dụng cụ y tế: các loại máy soi.Thông tư 68/2019/TT-BTC đã chính thức có hiệu lực. Tuy nhiên, do các doanh nghiệp và cơ quan nhà nước cần có thời gian để chuẩn bị cơ sở vật chất, kỹ thuật theo quy định tại Thông tư 68/2019/TT-BTC và Nghị định 119/2018/TT-BTC, nên từ nay đến ngày 31/10/2020, các doanh nghiệp vẫn triển khai sử dụng hóa đơn điện.Thông tư số 31/2020/TT-BTC. Thông tư 31/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 263/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp.Thông tư số 31/2019/TT-BTC ngày 05/6/2019 thông tư 31 2019 tt btc. Zalo Share Button. Chia sẻ. Đọc bài Lưu. Hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế. 31-BTC.signed.pdf.Thông tư 87/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kho bạc Nhà nước, 87/2019/TT-BTC, Thông tư 87 về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực kho bạcThông tư 15/2019/TT-BCT sửa đổi Khoản 1 và Khoản 4 Điều 12 của Thông tư số 36/2018/TT-BCT ngày 16/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực. Tải về.Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Thông tư 46/2021/TT-BTC hướng dẫn nội dung về xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành. Thông tư 31 2019 tt btc.

Thông tư 63-2019-TT-BTC mới nhất - VietJack

Thông tư 87/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kho bạc Nhà nước, 87/2019/TT-BTC, Thông tư 87 về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực kho bạckraken has been visited by 10K+ users in the past monthThông tư số 38/2019/TT-BTC. Thông tư 38/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020, kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 03 năm 2020-2022; kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giai đoạn 2021-2025.Dừng bán xổ số tự chọn số điện toán trước khi quay số mở thưởng 15 phút. Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 36/2019/TT-BTC về việc hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán ngày 17/6/2019, có hiệu lực từ ngày 01/8/2019.Hiệu lực văn bản. Thông tư 13/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết. 15/03/2019. Hết Hiệu lực.DANH MỤC PHỤ LỤC. (Ban hành kèm theo Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại.38/2021/TT-BTC: 31/05/2021 Bãi bỏ Thông tư số 21/2008/TT-BTC ngày 04 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phương thức thu phí và mức thu phí, giá thuê sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia: 36/2021/TT-BTC: 26/05/2021Thông tư 77/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ. Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính.Vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử có hiệu lực thi hành ngày 14/11/2019. Thông tư 31 2019 tt btc.

Thông tư 13/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của

Thông tư Thông tư 88/2020/TT-BTC thay đổi một số quy định tại Thông tư 68/2019/TT-BTC. 1. Chính thức ban hành Thông tư 88/2020/TT-BTC. Trước đây, theo quy định tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP và Thông tư 68/2019/TT-BTC, thời điểm bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử là từ ngày 1/11/2020.Thông tư. Tệp đính kèm: 210-BTC.signed thông tư 31 2019 tt btc.pdf (359668 Byte) Văn bản khác. V/v chủ trương triển khai các dự án trọng điểm kết nối hạ tầng giao thông tỉnh Bình Phước (12/07/2021) Về việc triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2021 (10/07/2021) Về rà soát, kiến nghị sửa đổi.Thông tư 63-2019-TT-BTC. Tải xuống. THÔNG TƯ. Hướng dẫn về chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí bảo đảm hàng hải và cơ chế tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải. Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;Thông tư số 24/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tôĐây là nội dung được ban hành tại Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP . Thông tư đưa ra rất nhiều nội dung hướng dẫn chi tiết Luật Thuế GTGT, trong đó có đến 89 ví dụ cho từng trường hợp, cụ thể:Dừng bán xổ số tự chọn số điện toán trước khi quay số mở thưởng 15 phút. Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 36/2019/TT-BTC về việc hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán ngày 17/6/2019, có hiệu lực từ ngày 01/8/2019.Thông tư số 38/2019/TT-BTC. Thông tư 38/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020, kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 03 năm 2020-2022; kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giai đoạn 2021-2025.Thông tư 15/2019/TT-BCT sửa đổi Khoản 1 và Khoản 4 Điều 12 của Thông tư số 36/2018/TT-BCT ngày 16/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực. Tải về.THÔNG TƯ 31/2019/TT-BLĐTBXH. Ngày 30/12/2019, Bộ LĐTB&XH ban hành Thông tư 31/2019/TT-BLĐTBXH quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung và hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp. - Có tuổi đời đủ 55 tuổi trở lên đối. Thông tư 31 2019 tt btc.

Thông tin chi tiết Văn bản quy phạm - chinhphu.vn

Hiệu lực văn bản. Thông tư 13/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết. 15/03/2019. Hết Hiệu lực.Thông tư số 62/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩub) Thông tư số 13/2019/TT-BTC ngày 15 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2015 hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết;Thông tư 63-2019-TT-BTC. Tải xuống. THÔNG TƯ. Hướng dẫn về chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí bảo đảm hàng hải và cơ chế tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải. Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;Thông tư 68/2019/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện một số đỉều của Nghị định sổ 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cẩp dịch vụThông tư 87/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kho bạc Nhà nước, 87/2019/TT-BTC, Thông tư 87 về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực kho bạc Thông tư 31 2019 tt btc.