infoguadalhorce.es

Dự thảo Luật Đầu tư công (sửa đổi): Khó giải quyết bất cập

94736

- Dự thảo Luật này sửa đổi, bổ sung Điều 4 Luật Đầu tư để phân định rõ phạm vi điều chỉnh cũng như nguyên tắc áp dụng của Luật Đầu tư và các Luật có liên quan, bao gồm Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.CÁC DỰ THẢO đã hết hạn GÓP Ý. Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Ngày bắt đầu 26/10/2020. Ngày hết hạn 26/05/2021. Xem góp ý. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn. Ngày bắt đầu 26/10/2020. Ngày hết hạn 26/05/2021. Xem góp ý dự thảo luật đầu tư công sửa đổi.Cơ bản thống nhất với dự thảo Luật Xây dựng (sửa đổi) Ngày 10/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức Hội nghị Đại biểu Quốc hội chuyên trách để xem xét, cho ý kiến đối với ác dự án luật: Luật Công chứng (sửa đổi), Luật Xây dựng (sửa đổi) và Luật.Luật Đầu tư công 2019 được Quốc hội thông qua ngày 13/6/2019, có hiệu lực từ ngày 01/01/2020. Sau đây là toàn văn Luật đầu tư công sửa đổi, mời các bạn cùng theo dõi.(TBTCO) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố dự thảo mới nhất của Luật Đầu tư công (sửa đổi) để tiếp tục lấy các ý kiến đóng góp, nhằm kịp thời hoàn thiện, báo cáo Chính phủ dự án luật tại phiên họp thường kỳ tháng 7.Tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội đã thảo luận tại tổ và hội trường về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi). Dự án Luật hiện được xây dựng gồm 7 chương với 78 điều, quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài.dự thảo luật đầu tư công sửa đổi. Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT sửa đổi Quy định đánh giá học sinh tiểu học kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT Giáo viên tiểu học được chấm điểm học sinh từ ngày 06/11/2016 Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT đánh giá thường xuyên là đánh giá trong quá dự thảo luật đầu tư công sửa đổi.Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư và Luật doanh nghiệp (19/06/2019-14:45:00 PM) Dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) (17/05/2019-17:33:00 PM)Dự thảo Luật Đầu tư công (sửa đổi) gồm 6 chương, 101 điều quy định việc quản lý nhà nước về đầu tư công; quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư công. Dự thảo luật đầu tư công sửa đổi.

Dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) - phiên bản 10/2019 - VIB

  1. Dự thảo - lapphap.vn
  2. Luật đầu tư công sửa đổi – tín hiệu chính sách tích cực
  3. Tải Luật đầu tư công 2019 - HoaTieu.vn
  4. Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
  5. Trình dự thảo Luật Đầu tư công (sửa đổi) tại phiên họp Chính
  6. Dự thảo Luật Đầu tư công sửa đổi: Đẩy mạnh phân cấp, tăng
  7. Dự thảo Luật Công đoàn (sửa đổi) phải góp phần đổi mới hoạt
  8. Cơ bản thống nhất với dự thảo Luật Xây dựng (sửa đổi)
  9. Dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) - phiên bản 10/2019 - VIB
  10. Luật Đầu tư (sửa đổi): Có hiệu lực sớm ngày nào, nhà đầu tư

Quốc hội thông qua Luật đầu tư (sửa đổi)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) nhằm tạo thuận lợi nhất cho hoạt động thành lập và đăng ký doanh nghiệp; cắt giảm chi phí và thời gian trong khởi sự kinh doanh; góp phần nâng xếp hạng chỉ số khởi sự kinh doanh lên ít nhất 25 bậc (theo xếp hạng của Ngân hàng thế giới).Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp nhằm tiếp tục tạo dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, minh bạch, bình đẳng, an toàn và thân thiện cho mọi người dân, doanh nghiệp, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý.Quốc hội thông qua Luật đầu tư (sửa đổi) 04:35 - 19/06/2020. Luật đầu tư (sửa đổi) đã được Quốc hội khóa XIV chính thức thông qua ngày 17/6/2020 với kết quả 446/458 đại biểu tham dự thông qua (đạt 92.34%). Luật gồm 7 chương 77 điều và 4 phụ lục, quy định về hoạt.Hội nghị lấy ý kiến về dự thảo Luật đầu tư công sửa đổi và Luật quản lý thuế sửa đổi. Chiều ngày 13/5/2019, tại nhà Bát giác UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La đã tổ chức lấy ý kiến về dự thảo Luật đầu tư công sửa đổi và Luật quản lý.Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2 Thông tư số 81/2020/TT-BTC ngày 15/9/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 110/2018/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn mua lại, hoán đổi công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được.Dự án đầu tư công là dự án sử dụng toàn bộ hoặc một phần vốn đầu tư công. 14. Dự án đầu tư công khẩn cấp là dự án đầu tư công nhằm kịp thời phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh; nhiệm vụ cấp bách để bảo đảm quốc phòng, an.Dự thảo Luật Đầu tư công (sửa đổi) có một số điểm mới như: chỉ thực hiện thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ở cấp Trung ương đối với dự án quan trọng quốc gia và dự án nhóm A thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng; đối với các dự án khác, việc thẩm.(TBTCO) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố dự thảo mới nhất của Luật Đầu tư công (sửa đổi) để tiếp tục lấy các ý kiến đóng góp, nhằm kịp thời hoàn thiện, báo cáo Chính phủ dự án luật tại phiên họp thường kỳ tháng 7.Theo dự thảo Luật Đầu tư công sửa đổi hiện nay, dự án thuộc các lĩnh vực như giao thông, điệncó quy mô từ 240 tỷ đồng đến dưới 4.600 tỷ đồng được phân loại là dự án nhóm B. Ngoài ra, qua thống kê, đa số các dự án PPP đã thực hiện có tổng mức đầu tư. Dự thảo luật đầu tư công sửa đổi.

Dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) - VCCI

Về tiêu chí phân loại dự án quan trọng quốc gia, dự thảo Luật Đầu tư công (sửa đổi) quy định việc sử dụng vốn đầu tư công từ 20.000 tỉ đồng trở lên thì cần được Quốc hội quyết định. Nhiều chuyên gia và doanh nghiệp khẳng định, con số này sẽ trói chân các.Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) nhằm tạo thuận lợi nhất cho hoạt động thành lập và đăng ký doanh nghiệp; cắt giảm chi phí và thời gian trong khởi sự kinh doanh; góp phần nâng xếp hạng chỉ số khởi sự kinh doanh lên ít nhất 25 bậc (theo xếp hạng của Ngân hàng thế giới).Dự thảo sửa đổi Luật Đầu Tư 2014 mới nhất được trình lên Quốc Hội vào tháng 6 năm 2019 bao gồm một số điểm sau, bao gồm nhưng không giới hạn: · Luật Đầu Tư sẽ không áp dụng đối với các dự án PPP mà các dự án này sẽ được điều chỉnh bởi một luật riêng.Dự thảo Luật Đầu tư công (sửa đổi) lần 5 dự kiến bãi bỏ đầu tư công đối với đầu tư đền bù, tái định cư, giải phóng mặt bằng để thực hiện các công trình, dự án đầu tư công, dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP).Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư và Luật doanh nghiệp (19/06/2019-14:45:00 PM) Dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) (17/05/2019-17:33:00 PM)Trong phiên thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công chiều nay (16/11), kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, nhiều đại biểu cho rằng, nội dung được nêu trong dự thảo Luật còn khá rắc rối, phức tạp, chưa làm rõ được nhiều vấn đề, điển hình như tiêu chí lựa chọn.Thảo luận dự Luật Đầu tư sửa đổi: “Nóng” chủ đề các ngành nghề cấm kinh doanh 15:56 | 20/11/2019 (HQ Online) - Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8, ngày 20/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi).TheLEADER Luật Đầu tư công sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua được kỳ vọng sẽ tháo gỡ những vướng mắc, đảm bảo thực hiện hiệu quả vốn đầu tư công. Đã có 439/450 đại biểu Quốc hội (chiếm 90,70% tổng số các đại biểu Quốc hội) biểu quyết tán thành.Quốc hội thông qua Luật đầu tư (sửa đổi) 04:35 - 19/06/2020. Luật đầu tư (sửa đổi) đã được Quốc hội khóa XIV chính thức thông qua ngày 17/6/2020 với kết quả 446/458 đại biểu tham dự thông qua (đạt 92.34%). Luật gồm 7 chương 77 điều và 4 phụ lục, quy định về hoạt. Dự thảo luật đầu tư công sửa đổi.

Thảo luận dự Luật Đầu tư sửa đổi: “Nóng” chủ đề các ngành

Dự thảo Luật Đầu tư sửa đổi năm 2019 lần 2 quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài.Theo Dự thảo Luật lần này, cơ quan soạn thảo đề xuất bãi bỏ 12 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, đồng thời sửa đổi 19 ngành, nghề và bổ sung 6 ngành, nghề để phù hợp với yêu cầu, thực tiễn quản lý nhà nước đối với các ngành, nghề này và bảo đảm dự thảo luật đầu tư công sửa đổi.Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 năm 2020 quy định về bảo đảm đầu tư, ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, các hình thức đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư, thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư- Dự thảo Luật này sửa đổi, bổ sung Điều 4 Luật Đầu tư để phân định rõ phạm vi điều chỉnh cũng như nguyên tắc áp dụng của Luật Đầu tư và các Luật có liên quan, bao gồm Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.Theo Dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi), nhà đầu tư được quyền điều chỉnh mục tiêu, quy mô, nội dung dự án đầu tư; sáp nhập, tách dự án đầu tư; thay đổi nhà đầu tư; chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư và các nội dung khác.Dự thảo Luật Đầu tư công (sửa đổi) lần 5 dự kiến bãi bỏ đầu tư công đối với đầu tư đền bù, tái định cư, giải phóng mặt bằng để thực hiện các công trình, dự án đầu tư công, dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP).Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2 Thông tư số 81/2020/TT-BTC ngày 15/9/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 110/2018/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn mua lại, hoán đổi công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được.Dự thảo sửa đổi Luật Đầu Tư 2014 mới nhất được trình lên Quốc Hội vào tháng 6 năm 2019 bao gồm một số điểm sau, bao gồm nhưng không giới hạn: · Luật Đầu Tư sẽ không áp dụng đối với các dự án PPP mà các dự án này sẽ được điều chỉnh bởi một luật riêng.Hội nghị lấy ý kiến về dự thảo Luật đầu tư công sửa đổi và Luật quản lý thuế sửa đổi. Chiều ngày 13/5/2019, tại nhà Bát giác UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La đã tổ chức lấy ý kiến về dự thảo Luật đầu tư công sửa đổi và Luật quản lý. Dự thảo luật đầu tư công sửa đổi.

Dự thảo Luật Đầu tư công (sửa đổi) chữa “bệnh“ chậm giải ngân

Kỳ họp thứ 7: Xin ý kiến Quốc hội 3 nội dung dự thảo Luật Đầu tư công (sửa đổi) Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Bắc Giang tham gia biểu quyết. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN. Luật gồm 6 chương, 101 điều, quy định việc quản lý nhà nước về đầu tư công; quản lý và sử dụng.Một trong những điểm thay đổi của Dự thảo Luật lần này là Dự thảo đã mở rộng khái niệm về nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp so với Luật chứng khoán 2006. Tuy nhiên, vẫn còn những điểm bất hợp lý xung quanh quy định này.Dự thảo sửa đổi Luật Đầu Tư 2014 mới nhất được trình lên Quốc Hội vào tháng 6 năm 2019 bao gồm một số điểm sau, bao gồm nhưng không giới hạn: · Luật Đầu Tư sẽ không áp dụng đối với các dự án PPP mà các dự án này sẽ được điều chỉnh bởi một luật riêng.Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp nhằm tiếp tục tạo dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, minh bạch, bình đẳng, an toàn và thân thiện cho mọi người dân, doanh nghiệp, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý.Các quy định còn bất cập trong Luật Đầu tư công đã bắt đầu được dự thảo sửa đổi. Do tính cấp bách của vấn đề, nhiều khả năng, Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư công sẽ được trình Quốc hội trong kỳ họp tháng 10/2017.(TBTCO) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố dự thảo mới nhất của Luật Đầu tư công (sửa đổi) để tiếp tục lấy các ý kiến đóng góp, nhằm kịp thời hoàn thiện, báo cáo Chính phủ dự án luật tại phiên họp thường kỳ tháng 7.TheLEADER Luật Đầu tư công sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua được kỳ vọng sẽ tháo gỡ những vướng mắc, đảm bảo thực hiện hiệu quả vốn đầu tư công. Đã có 439/450 đại biểu Quốc hội (chiếm 90,70% tổng số các đại biểu Quốc hội) biểu quyết tán thành.Dự thảo online. Chính phủ vừa có văn bản gửi Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, đề nghị đưa dự án Luật Đất đai (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.Dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư: Xem toàn văn: Tải về: Xem các góp ý: Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp: Xem toàn văn: Tải về: Xem các góp ý Dự thảo luật đầu tư công sửa đổi.

Cơ bản thống nhất với dự thảo Luật Xây dựng (sửa đổi)

Dự thảo Luật Đầu tư công (sửa đổi) gồm 6 chương, 101 điều quy định việc quản lý nhà nước về đầu tư công; quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư công.TheLEADER Luật Đầu tư công sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua được kỳ vọng sẽ tháo gỡ những vướng mắc, đảm bảo thực hiện hiệu quả vốn đầu tư công. Đã có 439/450 đại biểu Quốc hội (chiếm 90,70% tổng số các đại biểu Quốc hội) biểu quyết tán thành.Tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội đã thảo luận tại tổ và hội trường về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi). Dự án Luật hiện được xây dựng gồm 7 chương với 78 điều, quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài.CÁC DỰ THẢO đã hết hạn GÓP Ý. Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Ngày bắt đầu 26/10/2020. Ngày hết hạn 26/05/2021. Xem góp ý. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn. Ngày bắt đầu 26/10/2020. Ngày hết hạn 26/05/2021. Xem góp ý dự thảo luật đầu tư công sửa đổi. Dự thảo luật đầu tư công sửa đổi.