infoguadalhorce.es

Sơ Đồ Văn Bản 'Thông tư 156/2013/TT-BTC'

64183

Thông tư 176/2016/TT-BTC ngày 31/10/2016 của Bộ tài Chính: Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn. Sửa đổi, bổ sung 1 số điều Thông tư 10/2014/TT-BTC. BỘ TÀI CHÍNH.Ngày 31/10/2016, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 176/2016/TT-BTC. Thông tư này sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 10/2014/TT-BTC – hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn. Theo đó, đáng chú ý là sẽ bãi bõ mức phạtThông tư số 176/2016/TT-BTC ngày 31/10/2016 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 1 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn.31/10/2016. Ngày 31/10/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 176/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/12/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn. Theo đó, đáng chú ý là sẽ bãi bỏ mức phạt 10.000.Tags: Download Thông tư 10/2014/tt-btc, Download TT 176/2016/TT-BTC, Thông tư 10 hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn, Thông tư 10/2014/tt-btc hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn, Thông tư 10/2014/tt-btc ngày 17 tháng 1 năm 2014Tài liệu về Thông tư 176 2016 TT-BTC sửa đổi Thông tư 10 2014 TT-BTC xử phạt vi phạm hành - Tài liệu , Thong tu 176 2016 TT-BTC sua doi Thong tu 10 2014 TT-BTC xu phat vi pham hanh - Tai lieu tại 123doc - Thư viện trực tuyến hàng đầu Việt NamMẫu 08-MST ban hành kèm theo thông tư 95/2016/TT-BTC Thủ tục chuyển thuế sang quận khác Thông tư 37/2020/TT-BTC Quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán Thông tư 147/2016/TT-BTC sửa đổi thông tư 45 về tài sản cố địnhThông tư 176/2016/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi 10/2014/TT-BTC xử phạt vi phạm hành chính hóa đơn; Loại văn bản: Thông tư; Số hiệu: 176/2016/TT-BTC; Cơ quan ban hành: Bộ trưởng Bộ Tài chính; Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn; Ngày ban hành: 31/10/2016; Ngày hiệu lực: 15/12/2016; Ngày công báo: 24/12/2016; Số công báoThông tư 176/2016/TT-BTC. Circular No. 176/2016/TT-BTC dated October 31, 2016, amending and supplementing a number of articles of Circular No. 10/2014/TT-BTC providing guidance on penalties for administrative violations against regulations on invoices. Văn bản pháp luật. Thông tư 176 2016 tt btc.

Thông tư số 176/2016/TT-BTC ngày 31 tháng 10 năm 2016

  1. Thông tư 176/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 10/2014/TT
  2. Thông tư 176/2016/TT-BTC - Xử phạt vi phạm Hóa Đơn
  3. Bộ Tư Pháp - vbpl.vn
  4. Thông tư 176/2016/TT-BTC về xử phạt hóa đơn
  5. hóa đơn điện tử
  6. Thông tư 176/2016/TT-BTC - vanbanphapluat.co
  7. Thông tư 305/2016/TT-BTC - business-letters
  8. Thông tư 173/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2016
  9. Thông tư 47/2020/TT-BTC Quy Định Thời Điểm Nộp Thời Điểm Nộp
  10. Bộ Tư Pháp - vbpl.vn

Thông tư 176/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 10/2014/TT-BTC xử

Thông tư 176/2016/TT-BTC sửa đổi quy định về xử phạt vi phạm về đặt in hóa đơn, phát hành hóa đơn; vi phạm về sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ; sử dụng hóa đơn của người mua và việc lập, gửi thông báo và báo cáo cho cơ quan thuế tại Thông tư 10/2014/TT-BTC.1. Luật quản lý thuế- Luật Quản lý thuế số: 38/2019/QH14 quy định việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước.Ban hành ngày 13/06/2019, Luật Quản lý thuế có hiệu lực từ ngày 01/7/2020; riêng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2022.-THÔNG TƯ. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 10/2014/TT-BTC NGÀY 17 THÁNG 1 NĂM 2014 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ HÓA ĐƠN. Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012;Thông tư 176/2016/TT-BTC ban hành ngày 31/10/2016 hướng dẫn thực hiện một số quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa đơn tại Nghị định 49/2016/NĐ-CP,sửa đổi, bổ sung Thông tư 10/2014/TT-BTC.Thông tư 176/2016/TT-BTC Xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn GTGT. Ngày 30-10-2016, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 176/2016/TT-BTC. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17-1-2014. Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn.Thông tư 176/2016/TT-BTC sửa hướng dẫn xử phạt VPHC về hóa đơn. LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam. Xem có chú thích thay đổi nội dung. Tình trạng: Đã biết thông tư 176 2016 tt btc. BỘ TÀI CHÍNH.Thông tư 176/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 10/2014/TT-BTC xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành; 176/2016/TT-BTC; Thông tư; Bộ Tài chínhThông tư 176/2016/TT-BTC ngày 31 tháng 10 năm 2016. Chức năng bình luận bị tắt ở Thông tư 176/2016/TT-BTC ngày 31 tháng 10 năm 2016. Lượt xem: 2.982. Tin tức kế toán Ngày 31/10/2016 Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 176/2016/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Thông tư 10/2014/TT-BTC: Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn.Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017; thay thế Thông tư số 176/2011/TT-BTC. Thông tư 16/2016/TT-BXD về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng. Thông tư 09/2016/TT-BXD Hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình. Thông tư 26/2016/TT-BXD quy định. Thông tư 176 2016 tt btc.

Thông tư 176/2016/TT-BTC - vanbanphapluat.co

Thông tư 173/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2016. 4 Tháng Mười, 2017 11 Tháng Mười Một, 2018. bởi Luật Dương Gia. Thông tư 173/2016/TT-BTC sửa đổi khổ thứ nhất khoản 3 Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC (đã được sửa đổi theo Thông tư 119/2014/TT-BTC, 151/2014/TT-BTC, 26/2015/TT-BTC).Thông tư số 176/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2014/TT-BTC hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơnThông tư 176/2016/TT-BTC ngày 31 tháng 10 năm 2016. Chức năng bình luận bị tắt ở Thông tư 176/2016/TT-BTC ngày 31 tháng 10 năm 2016. Lượt xem: 2.982. Tin tức kế toán Ngày 31/10/2016 Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 176/2016/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Thông tư 10/2014/TT-BTC: Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn.21/03/19 Tin tức kế toán Thông tư 37/2017/TT-BTC ngày 27/4/2017 của Bộ tài chính: Sửa đổi, bổ sung Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định về thông báo phát hành hóa đơn đặt in, tự in. >> Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định về hóa đơn >> Thông tư 176/2016/TT-BTC ngày 31 tháng 10 năm 2016 BỘ TÀI CHÍNHThông tư 176/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 10/2014/TT-BTC xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. THÔNG TƯ. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 10/2014/TT-BTC NGÀY 17 THÁNG 1 NĂM 2014 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ HÓA ĐƠN.Đã biết. Thông tư 173/2016/TT-BTC sửa đổi khổ thứ nhất khoản 3 Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành về thuế giá trị gia tăng (đã được sửa đổi theo Thông tư 119/2014, Thông tư 151/2014 và Thông tư 26/2015 của Bộ tài chính). Theo đó, Thông tư số 173/2016 sửa.Thông tư 176/2016/TT-BTC. Circular No. 176/2016/TT-BTC dated October 31, 2016, amending and supplementing a number of articles of Circular No. 10/2014/TT-BTC providing guidance on penalties for administrative violations against regulations on invoices. Văn bản pháp luật.Thông tư 176/2016/TT-BTC ngày 31/10/2016 của Bộ tài Chính: Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn. Sửa đổi, bổ sung 1 số điều Thông tư 10/2014/TT-BTC. BỘ TÀI CHÍNH.Thông tư 176/2016/TT-BTC – xử phạt vi phạm về hóa đơn. Ngày 31/10/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 176/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 10/2014/TT-BTC và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2016. Thông tư 176 2016 tt btc.

Thông tư 176/2016/TT-BTC - Xử phạt vi phạm Hóa Đơn

Thông tư 176/2016/TT-BTC – xử phạt vi phạm về hóa đơn. Ngày 31/10/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 176/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 10/2014/TT-BTC và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2016.thÔng tƯ 176/2016/tt-btc sỬa ĐỔi, bỔ sung mỘt sỐ ĐiỀu cỦa thÔng tƯ sỐ 10/2014/tt-btc ngÀy 17 thÁng 1 nĂm 2014 cỦa bỘ tÀi chÍnh hƯỚng dẪn xỬ phẠt vi phẠm hÀnh chÍnh vỀ hÓa ĐƠn.~> > 0 J J J J $ 4 O LJ J J J J l T ,: G *: J J J J J J J J J J q J J J J : 6 6 J J : : J 6 6 6 6 G : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : B T I CH NH ----- C NG H A X H I CH NGH( A VI T NAM c l p - T do - H nh ph c ----- S : 176/2016/TT-BTC H N i, ng y 31 th ng 10 n m 2016 TH NG T S A I, B SUNG M T S I U C A TH NG T S 10/2014/TT-BTC NG.Thông tư 176/2016/TT-BTC Xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn GTGT. Ngày 30-10-2016, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 176/2016/TT-BTC. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17-1-2014. Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn.Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017; thay thế Thông tư số 176/2011/TT-BTC. Thông tư 16/2016/TT-BXD về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng. Thông tư 09/2016/TT-BXD Hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình. Thông tư 26/2016/TT-BXD quy định.31/10/2016. Ngày 31/10/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 176/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/12/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn. Theo đó, đáng chú ý là sẽ bãi bỏ mức phạt 10.000.Thông tư 176/2016/TT-BTC ngày 30/10/2016 có hiệu lực từ ngày 15/12/2016. Các quy định khác về xử phạt vi phạm hành chính về hoá đơn không hướng dẫn tại Thông tư này được thực hiện theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Thông tư số 10/2014/TT-BTC.Thông tư số 176/2016/TT-BTC ngày 31/10/2016 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 1 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn.Thông tư 176/2016/TT-BTC ngày 31 tháng 10 năm 2016. Chức năng bình luận bị tắt ở Thông tư 176/2016/TT-BTC ngày 31 tháng 10 năm 2016. Lượt xem: 2.982. Tin tức kế toán Ngày 31/10/2016 Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 176/2016/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Thông tư 10/2014/TT-BTC: Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn. Thông tư 176 2016 tt btc.

Thông tư 176/2014/TT-BTC thuế khai thác dầu khí của Vietsovpetro

Ngày 31/10/2016 Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 176/2016/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Thông tư 10/2014/TT-BTC: Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn. Có hiệu lực từ ngày 15 tháng 12 năm 2016.Thông tư 176/2016/TT-BTC sửa đổi thông tư 10/2014/TT-BTC. Nhằm hướng dẫn thực hiện một số quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa đơn tại Nghị định 49/2016/NĐ-CP, Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 10/2014/TT-BTC. Theo đó, bổ sung nhiều khoản phạt trong lĩnh vực hóa đơn.THÔNG TƯ. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 10/2014/TT-BTC NGÀY 17 THÁNG 1 NĂM 2014 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ HÓA ĐƠN. Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012;1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 và thay thế Thông tư số 93/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định y khoa.Thông tư 176/2016/TT-BTC ban hành ngày 31/10/2016 hướng dẫn thực hiện một số quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa đơn tại Nghị định 49/2016/NĐ-CP,sửa đổi, bổ sung Thông tư 10/2014/TT-BTC.Thông tư 176/2016/TT-BTC ngày 31 tháng 10 năm 2016. Chức năng bình luận bị tắt ở Thông tư 176/2016/TT-BTC ngày 31 tháng 10 năm 2016. Lượt xem: 2.982. Tin tức kế toán Ngày 31/10/2016 Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 176/2016/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Thông tư 10/2014/TT-BTC: Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn.Thông tư 176/2016/TT-BTC. Circular No. 176/2016/TT-BTC dated October 31, 2016, amending and supplementing a number of articles of Circular No. 10/2014/TT-BTC providing guidance on penalties for administrative violations against regulations on invoices. Văn bản pháp luật.Đã biết. Thông tư 173/2016/TT-BTC sửa đổi khổ thứ nhất khoản 3 Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành về thuế giá trị gia tăng (đã được sửa đổi theo Thông tư 119/2014, Thông tư 151/2014 và Thông tư 26/2015 của Bộ tài chính). Theo đó, Thông tư số 173/2016 sửa.Thông tư 176/2016/TT-BTC sửa đổi quy định về xử phạt vi phạm về đặt in hóa đơn, phát hành hóa đơn; vi phạm về sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ; sử dụng hóa đơn của người mua và việc lập, gửi thông báo và báo cáo cho cơ quan thuế tại Thông tư 10/2014/TT-BTC. Thông tư 176 2016 tt btc.

Thông tin chi tiết Văn bản quy phạm - Chinhphu.vn

Mẫu 08-MST ban hành kèm theo thông tư 95/2016/TT-BTC Thủ tục chuyển thuế sang quận khác Thông tư 37/2020/TT-BTC Quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán Thông tư 147/2016/TT-BTC sửa đổi thông tư 45 về tài sản cố định1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2012. Thay thế Thông tư số 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư. Thông tư 176 2016 tt btc.