infoguadalhorce.es

Thông tư 64/2010/TT-BTC sửa đổi Thông tư 134/2008/TT-BTC

66754

(Danh sách Mã hóa đơn của Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phát hành theo Phụ lục 2 kèm theo Thông tư số 64/2013/TT-BTC) 1.4. Số thứ tự hóa đơn: ghi bằng dãy số tự nhiên liên tiếp trong cùng một ký hiệu hóa đơn, bao gồm 7 chữ số. 1.5.Được đăng ngày Thứ ba, 02 Tháng 7 2013 00:52. Thông tư 64/2013/TT-BTC thay thế Thông tư 153/2010/TT-BTC trong việc quản lý hóa đơn. Attachments: 64_2013_TT-BTC_190411.doc. [ ]Công ty Kiểm toán Tư vấn Rồng Việt (VDAC) là một trong những công ty kiểm toán hàng đầu tại Việt Nam. Cung cấp các dịch vụ kiểm toán uy tín, chất lượng. VDAC • Thông tư 05.2012 thay thế TT 64.2009Nội dung Thông tư 19/2020. Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 7 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước như sau: Điều 2.Cụ thể, trước thời điểm 1.1.2017, dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh được quản lý theo cơ chế phí ban hành theo Pháp lệnh Phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Thông tư 159/2013/TT-BTC của.Ngày 15/5/2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 64/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 05 tháng 4 năm 2021 và thay thế Thông tư số 274/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh. 2.Tải Thông tư 64/2013/TT-BTC. Căn cứ thông tư 64/2013/TT-BTC có hiệu lực từ 01/07/2013 (Thay thế Thông tư 153/2010/TT-BTC quy định về hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ ) 1) Nguyên tắc lập hóa đơn. Thông tư quy định rõ hơn đối với trường hợp hoá đơn tự in hoặc hoá đơn đặt in.Bãi bỏ Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Các nội dung hướng dẫn về hóa đơn tại các văn bản trước đây trái với Thông. Thay thế thông tư 64 2013 tt btc.

VDAC • Thông tư 05.2012 thay thế TT 64.2009

  1. Thông tư 64/2013/TT-BTC quy định về hóa đơn - ASADONA
  2. §Ò c­ng - E-invoice
  3. Thông tư 64/2020/TT-BTC mức thu, nộp phí lĩnh vực y tế
  4. Thông tư 64/2013/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 51/2010/NĐ-CP hoá
  5. THÔNG TƯ 64/2013/TT-BTC SỬ DỤNG HÓA ĐƠN
  6. Bộ GTVT tìm tên khác thay cho "trạm thu giá": Phải sửa sai
  7. Thông tư số 64/2013/TT-BTC quy định về hóa đơn giá trị gia
  8. Cách điều chỉnh hóa đơn điện tử theo Thông tư 68/2019/TT-BTC
  9. THÔNG TƯ 14/2021/TT-BTC QUY ĐỊNH VỀ MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP
  10. Thông tư 65/2013/TT-BTC sửa đổi Thông tư 06/2012/TT-BTC hướng

Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn 51/2010/NĐ-CP 04/2014/NĐ-CP

Thông tư. Tệp đính kèm: 210-BTC.signed.pdf (359668 Byte) Văn bản khác. V/v chủ trương triển khai các dự án trọng điểm kết nối hạ tầng giao thông tỉnh Bình Phước (12/07/2021) Về việc triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2021 (10/07/2021) Về rà soát, kiến nghị sửa đổi.Thông tư 32/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 268/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí phân bổ và phí sử dụng mã, số viễn thông. Từ 01/7, phí sử dụng thuê bao mạng di.Thông tư số 268/2016 thay thế Thông tư 202/2013/TT-BTC quy định mức thu lệ phí phân bổ và phí sử dụng mã, số viễn thông và các tổ chức, doanh nghiệp được cấp giấy phép hoạt động viễn thông được phân bổ, sử dụng mã, số viễn thông phải nộp phí, lệ phí theo quy định.Thông tư 64/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 314/2016/TT-BTC ngày 28/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều tại Nghị định 24/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ quy định chế độ quản lý ngân quỹ Nhà nước. Cơ.Thông tư 64/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 314/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 24/2016/NĐ-CP quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2014. Thông tư này thay thế Thông tư số 82/2009/TT-BTC ngày 27 tháng 4 năm 2009 của Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bán đấu giá cổ phần. 2.Ngày 15/5/2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 64/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.Tiết b, Khoản 1, Điều 14, TT 64/2013/TT-BTC : Nguyên tắc lập hóa đơn. Thông tư quy định rõ hơn đối với trường hợp hoá đơn tự in hoặc hoá đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hoá đơn thì gạch chéo bằng bút mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ.Thông tư 65/2013/TT-BTC sửa đổi Thông tư 06/2012/TT-BTC hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định 123/2008/NĐ-CP và 121/2011/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành Thay thế thông tư 64 2013 tt btc.

Sơ Đồ Văn Bản 'Thông tư 156/2013/TT-BTC'

Thông tư 156/2013/TT-BTC. Văn bản được hướng dẫn. Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ. Thông tư số 28/2011/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ.1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 05 tháng 4 năm 2021 và thay thế Thông tư số 274/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh. 2.Tiết b, Khoản 1, Điều 14, TT 64/2013/TT-BTC : Nguyên tắc lập hóa đơn. Thông tư quy định rõ hơn đối với trường hợp hoá đơn tự in hoặc hoá đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hoá đơn thì gạch chéo bằng bút mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ.×. Thông tư 64/2010/TT-BTC sửa đổi Thông tư 134/2008/TT-BTC nghĩa vụ thuế đã được thay thế bởi Thông tư 60/2012/TT-BTC hướng dẫn nghĩa vụ thuế tổ chức cá nhân nước ngoài và được áp dụng kể từ ngày 27/05/2012.Thông Tư 133/2016/TT-BTC ( 26/08/2016) thay thế QĐ 48. Ngày 26/8/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa. - Phải được sự chấp thuận bằng văn bản của Bộ Tài chính trước khi thực hiện đối với trường hợp cần bổ.Một số điểm mới trong Thông tư 64/2013/TT-BTC. 1) Nguyên tắc lập hóa đơn: Thông tư quy định rõ hơn đối với trường hợp hoá đơn tự in hoặc hoá đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hoá đơn thì gạch chéo bằng bút mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ.» TT 39/2014/TT-BTC thay thế TT 64/2013/TT-BTC » CV 1818/TCT-KK về Kê khai thuế GTGT của hóa đơn bỏ sót » Thông tư TT10/2014/TT-BTC về xử phạt hóa đơn vi phạm.Thông tư 65/2013/TT-BTC sửa đổi Thông tư 06/2012/TT-BTC hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định 123/2008/NĐ-CP và 121/2011/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hànhTiết b, Khoản 1, Điều 14, TT 64/2013/TT-BTC : Nguyên tắc lập hóa đơn thay thế thông tư 64 2013 tt btc. Thông tư quy định rõ hơn đối với trường hợp hoá đơn tự in hoặc hoá đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hoá đơn thì gạch chéo bằng bút mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ. Thay thế thông tư 64 2013 tt btc.

Bộ GTVT tìm tên khác thay cho "trạm thu giá": Phải sửa sai

Thông tư 156/2013/TT-BTC. Văn bản được hướng dẫn. Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ. Thông tư số 28/2011/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ.×. Thông tư 153/2010/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 51/2010/NĐ-CP đã được thay thế bởi Thông tư 64/2013/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 51/2010/NĐ-CP hoá đơn hàng hóa và được áp dụng kể từ ngày 01/07/2013.số: 64/2013/tt-btc hà nội, ngày 15 tháng 5 năm 2013. thÔng tƯ. hƯỚng dẪn thi hÀnh nghỊ ĐỊnh sỐ 51/2010/nĐ-cp ngÀy 14 thÁng 5 nĂm 2010 cỦa chÍnh phỦ quy ĐỊnh vỀ hoÁ ĐƠn bÁn hÀng hÓa, cung Ứng dỊch vỤ1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2014. Thông tư này thay thế Thông tư số 82/2009/TT-BTC ngày 27 tháng 4 năm 2009 của Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bán đấu giá cổ phần. 2.Circular No. 13/2011/TT-BTC amending and supplementing circular No. 153 đã được thay thế bởi Circular No. 64/2013/TT-BTC guidance Decree No. 51/2010/ND-CP on invoices và được áp dụng kể từ ngày 01/07/2013.×. Thông tư 64/2010/TT-BTC sửa đổi Thông tư 134/2008/TT-BTC nghĩa vụ thuế đã được thay thế bởi Thông tư 60/2012/TT-BTC hướng dẫn nghĩa vụ thuế tổ chức cá nhân nước ngoài và được áp dụng kể từ ngày 27/05/2012.Thông tư số 47/2019/TT-BTC. Thông tư 47/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp thay thế thông tư 64 2013 tt btc.Thông tư 39/2014/TT-BTC thay thế Thông tư 64/2013/TT-BTC và có hiệu lực thi hành từ 01/06/2014. Thông tư hướng dẫn một số điểm mới đáng lưu ý về việc tạo (mua) hóa đơn lần đầu và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đối với doanh nghiệp mới thành lập:Thông tư số 64/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước Thay thế thông tư 64 2013 tt btc.

Tóm tắt Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn về chế độ hóa đơn

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 06 năm 2014. Thông tư này thay thế cho Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2013 hướng dẫn các quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.Thông tư 156/2013/TT-BTC. Văn bản được hướng dẫn. Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ. Thông tư số 28/2011/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ.(Danh sách Mã hóa đơn của Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phát hành theo Phụ lục 2 kèm theo Thông tư số 64/2013/TT-BTC) 1.4. Số thứ tự hóa đơn: ghi bằng dãy số tự nhiên liên tiếp trong cùng một ký hiệu hóa đơn, bao gồm 7 chữ số. 1.5.Thông tư 64/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 314/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 24/2016/NĐ-CP quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư số 219/2013/TT-BTC. Thông tư số 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng do Bộ trưởng Bộ Tài.Thông tư này thay thế quy định về quyết toán dự án đầu tư hoàn thành tại Thông tư số 28/2012/TT-BTC ngày 24 tháng 02 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định về quản lý vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách xã, phường, thị trấn. 2.Thông tư 64/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ Thay thế thông tư 64 2013 tt btc.

Thông tư 268/2016/TT-BTC về phí sử dụng mã số viễn thông